Tornatanár kerestetik!

2023.03.14 08:34

Základná škola Ferenca Móru s vyučovacím jazykom maďarským Vrakúň-

 Móra Ferenc Alapiskola Nyékvárkony

Školská 204 , 930 25 Vrakúň

                         

Voľné pracovné miesto – učiteľ telesnej výchovy

Riaditeľka Základnej školy Ferenca Móru s vyučovacím jazykom maďarským Vrakúň  vyhlasuje výberové konanie na obsadenie voľného pracovného miesta učiteľa telesnej výchovy  pre školský rok 2023/2024 s nástupom do zamestnania od 1.9.2023.

Kvalifikačné predpoklady:

  1. Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore telesná výchova.
  2. Pedagogická spôsobilosť na vyučovanie predmetu telesná výchova.

Iné požiadavky:

  1. Zodpovednosť, samostatnosť, iniciatívne plnenie úloh

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie  do zamestnania,
  • overené fotokópie dokladov o vzdelaní o kvalifikácii,
  • profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom o praxi,
  • súhlas so spracovaním  osobných údajov
  • bezúhonnosť

Platové podmienky:

V zmysle platnej legislatívy

Rozsah úväzku:  43 %

Pracovný pomer : na dobu určitú, do 31.8.2024

 

Žiadosti o zamestnanie predložia  uchádzači o zamestnanie v obálke s označením „ Voľné pracovné miesto „ do 28.4.2023  na adresu : Základná škola Ferenca Móru s vyučovacím jazykom maďarským Vrakúň, Školská 204, 930 25 Vrakúň  alebo  e- mailom na adresu : zsvrakun@gmail.com

Výberové konanie sa uskutoční 10.5.2023  v budove školy  od 11,00 hod.

 

Bližšie informácie na tel.čísle  0905/738 966

 

                                                                       PaedDr. Andrea Csókaová

                                                                              riaditeľka školy

Vissza

Keresés

© 2011 Minden jog fenntartva.

Készítette: Mgr. Nagy Sándor