Rólunk  

Mottónk: Veled, érted, nem helyetted.

    Móra Ferenc Alapiskola a község egyetlen oktatási intézménye, amely alapfokú képzést nyújt tanulóinak. Fenntartója Nyékvárkony község. 2001-től jogilag önálló intézményként működik. Az iskola irányítását Mgr. Polácsek Mária igazgatónő és PaedDr. Csóka Andrea igazgatóhelyettes végzik.
    Iskolánk teljes szervezettségű, I.-IX. évfolyammal rendelkezik, sőt az utolsó öt évben előkészítő-nulladik évfolyamot is indított. Az előkészítő osztály kedvező fogadtatásra lelt a szülők körében. Hosszú éves szünet után ismét rendelkezünk párhuzamos osztályokkal a hetedik évfolyamban.
    Tanulóink száma a 2017/2018-as tanévben 180. Ebből 73 tanuló alsó tagozatos, 107 pedig a felső évfolyamba jár. Egyházkarcsáról is  utaznak tanulók hozzánk. Pedagóguskollektívánk 19 tagú. Oktató-nevelő munkánkat a Szlovák Köztársaság Oktatási Minisztériuma által kiadott törvények értelmében végezzük. Iskolaprogramunk az ISCED I, ISCED 2 szerint halad.
    Iskolánk nagy hangsúlyt fektet a tanulók szabadidejének helyes kihasználására is, s így iskolánk mellett három csoportban működik az iskolai klub, és számos szakköri tevékenységünk is ezt szolgálja.
    Tizenkét éves hagyománnyal bír az iskolánkon működő Kikerics néptánccsoport és a Képzelgők színjátszókör. Büszkélkedünk negyedévente megjelenő iskolaújságunkkal is, ami a Miaú nevet viseli. A legkisebbek körében a Kiskukták köre, a kislabdajáték, a Dalos pacsirták köre és a foci arat nagy sikert.
    A jelenlegi iskolaépületet 1961 októberében vették birtokukba a község fiataljai. Természetesen a több, mint 50 éve átadott épület fokozatosan bővült. A kor igényeihez igazodva a 70-es évek végén hozzáépítették a tornatermet, ami mára nagy büszkeségünkre a járás egyik legszebb és legkorszerűbb tornatermévé vált az utóbbi évek alatt.
    Különálló épületben, korszerűen felszerelt, hangulatos étkezdében fogyaszthatják el tanulóink az ebédet.
    Iskolánk szép zöld övezettel büszkélkedik, ahol - tanulóink nagy örömére – tágas játszótér található korszerű fajátékokkal felszerelve.
 

Említésre méltó korszerűsítések:

    2003 – az iskolai étterem tetőtér beépítése
    2006 – a tornaterem tetőzete, új vakolat
    2009 – az iskola teljeskörű felújítása, a játszótér bővítése
    2011 - iskolánk felvette a Móra Ferenc nevét
    2012  - 2015 a tornaterem belső felújítása
 

Iskolánk értékei:

·        Gyermekközpontúság, családias légkör, kölcsönös tisztelet
·        Másság elfogadása, az emberi méltóság tisztelete
·        Jó partneri kapcsolatok ápolása (szülőkkel, intézményekkel, szakemberekkel)
·        Élethosszig tartó tanulás alapjainak megteremtése, felkészítés a továbbtanulásra
·        Idegen nyelv oktatása csoportbontásban
·        Identitástudat elmélyítése
·        Tehetséggondozás – versenyeken való megmérettetés
·        Színvonalas oktatás – nyitottság az új iránt
·        0. évfolyam indításának  lehetősége
·        Gazdag szakköri kínálat
·        Jól felkészült, tenniakaró tantestület
·        Hagyományőrzés, népi kultúra ápolása
·        Egészséges életmódra nevelés
·        Esztétikus, tiszta,  jól felszerelt, modern tantermek
·        Mozgási - sportolási, játszási  lehetőség az iskolát körülvevő zöld övezetben,
          játszópark
·        Lehetőség a nyilvánosság tájékoztatására – iskolaújság, évkönyv, weboldal
·        Kultúrális élményszerzés (színház – könyvtárlátogatás)
·        Sízés – úszás alapjainak elsajátítása
·        Természetiskola
·        Zongoraoktatás és képzőművészeti nevelés helyben,a  Bősi Művészeti Alapiskola kihelyezett osztályaként 
·        Étkezés, évfolyamok szerinti napközis foglalkozás biztosítása
 

Tisztelt Szülők, Iskolabarátok!

 
Az iskolában folyó oktató-nevelő munkáról és az egyéb iskolai rendezvényekről az osztályfőnökök, valamint az iskola igazgatósága nyújt bővebb tájékoztatást. Tevékenységeink a honlapunkon : www.nyekvarkonyialapiskola.sk is nyomon követhetők. Aktuális rovatunk tényleg aktuális! 
             
                                                                                                      Forduljanak hozzánk bizalommal!

 

Keresés

© 2011 Minden jog fenntartva.

Készítette: Mgr. Nagy Sándor