GRATULÁLUNK!

2022.08.25 13:40

   Szent István napján, az államalapítás ünnepén, augusztus 20-án falunk polgármestere, Dr. Fazekas István rendhagyó díszközgyűlés keretén belül, hagyományt teremtő szándékkal három különleges díjat: egy PRO URBE díjat és két díszpolgári címet adott át falunk három olyan méltán elismert lakosának, akik munkájukkal jelentős részt vállaltak falunk közösségépítésében, fejlesztésében. 

    Mgr. Zsidó János főesperes díszpolgári címet vehetett át 45 évnyi lelkipásztori munkájáért, aki 1987-1993 között bősi székhelye mellett a mi egyházközösségünkben is szolgálatot teljesített. Lelkipásztori munkája alatt nagyon sok időt szentelt arra, hogy minél több fiatal váljon egyházközösségünk aktív tagjává. Az ő szorgalmazására indult el az alapiskolában a hittanóra, a szentmiséken az ifjúsági énekkar és alakult meg a máig működő 5. sz. Szent Jakab cserkészcsapat. Az ő ideje alatt épült újra a misehíd, ami immár 30 éve áll a nyékvárkonyi emberek szolgálatában. Nagy örömünkre a Jóisten újra visszavezette hozzánk, két éve ő az egyházközségünk lelkiatyája.

     Ing. Fekete János alpolgármester szintén díszpolgári címet kapott 19 évnyi polgármesteri munkájáért. Munkássága alatt épült ki a falu gázvezeték-hálózata, újult meg teljesen a jelenlegi községi hivatal, épült fel a futballpálya lelátója és a sportpálya ünnepi terme, épült ki a Forrád lakótelep. Mindig szívügye volt a falu kulturális életének fellendítése. Több évig sikeresen vezette a Csemadok helyi szervezetét, támogatta és serkentette a faluban működő szervezeteket: a sportolókat, tűzoltókat, népdalkört, cserkészeket, néptánccsoportot, nyugdíjas klubot, vöröskeresztet.

   Nagy örömünkre a PRO URBE tiszteletbeli díjat Mgr. Polácsek Mária, a nyékvárkonyi Móra Ferenc Alapiskola 18 éven keresztül aktívan tevékenykedő intézményvezetője kapta, akinek nemcsak lelkiismeretes oktató-nevelői munkássága, emberséges, demokratikus iskolavezetése tiszteletre méltó, de az alapiskola épületének külső és belső felújítása, udvarának, játszóterének, tornatermének, osztálytermeinek modernizálása, az iskola névadása is munkásságához fűződik.

    Az ő javaslatára nyitotta meg kihelyezett osztályát a mi iskolánkban a bősi Csörgő Zsuzsa Művészeti Alapiskola, így tanulóinknak már több éve nem kell elutazniuk, helyben tanulhatnak zongorázni és rajzolni. Magasfokú szociális érzékenységének köszönhető, hogy mindig felfigyelt és lehetősége szerint támogatta a hátrányos helyzetben élő tanulókat. 

    Szívügye volt az elődöktől örökölt néprajzi gyűjtemény megőrzése. Gyűjtőmunkájának eredménye a „Múlt és jelen találkozása” nevet viselő fotótárlat és néprajzi tárgyak gyűjteménye, ami a mai napig ékesítik az alapiskola folyosóját.

    Mindhármójuk megérdemelt kitüntetéséhez szívből gratulálunk!

Példaértékű munkásságuk követésre méltó!

 

 

Vissza

Keresés

© 2011 Minden jog fenntartva.

Készítette: Mgr. Nagy Sándor