Március 15.

2012.03.18 20:25

2012. március 15-én, mint egy nagy család, közösen vonultunk végig Nyékvárkony utcáin, hogy együtt emlékezzünk a kopjafánál  az 1848-as szabadságharc emléknapján.  A Szózatot hallgatva csendben koszorúztuk meg  a templomkertben álló emlékoszlopot, majd az évfolyamok elhelyezték virágcsokraikat, hol néma csendben, hol  verselve, dalolva. Az ünnepi délelőtt iskolánk tanulói részére színjátszó csoportunk, a Képzelgők lélekemelő előadásával zárult.

A szép márciusi ünnep a falu lakosai számára a délutáni istentisztelettel vette kezdetét, amit egykori plébánosunk , Mahulányi József esperes úr celebrált. Ezt követte a tempomkertben álló kopjafa megkoszorúzása, ahol falunk Önkormányzata és tömegszervezetei helyezték el tiszteletkoszorúikat.

Az esti kultúrműsor  csodás varázsa, s a Himnusz sorait éneklő hatalmas tömeg egybecsengő hangja tette feledhetetlenné mindannyiunk számára ezt a szép, eseményekben bővelkedő márciusi emléknapot.

Vissza

Keresés

© 2011 Minden jog fenntartva.