Adó 2%

2011.04.05 10:57

 Tisztelt Szülők, Iskolabarátok!

           

            Az 595/2003 számú adótörvény lehetőséget ad arra, hogy  ebben az évben is visszaigényelhessük adónk  2% - át.

Ezért azzal a szándékkal szólítjuk meg Önöket, hogy használják ki ezt a kínálkozó lehetőséget a Nyékvárkonyi Magyar Tannyelvű Alapiskola diákjai javára. Engedjék meg, hogy egyben  hálás köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik az  elmúlt időszakban ily módon is iskolánk támogatói voltak.

            A felajánlás nem  jelent semminemű többletkiadást. Az  eltelt 2010- es év folyamán az alkalmazottaknál a munkaadó folyamatosan levonta a bérből eredő adót, s átutalta azt az illetékes adóhivatalnak. A jogi személyek / vállalkozók/  ezt  egyénileg  teszik  majd meg .

Most lehetőség van  arra, hogy  az adóhivataltól a befizetésünkből a 2 % - ot  visszaigényeljünk, és annak felhasználásáról az állam helyett mi saját magunk  dönthessünk. Az iskola mellett működő Szülői Szövetséget  is bejegyezték azok közé a szervezetek közé, amely fogadhatja   a 2 %- os felajánlást.

            Az így szerzett összeget / ami a Szülői Szövetség számlájára kerül/ természetesen az iskola fejlesztésére   kívánjuk fordítani.

 Szándékunk  az  elkezdett játszópark felszerelésének bővítése, továbbá a sportpálya kialakítása, és a laboratórium felújítása.

            Biztosítjuk Önöket, amennyiben a falu fiatalságának fejlődését  kívánják támogatni , hogy ez semminemű többletmunkát , nehézséget nem fog  az  Önök részére jelenteni. Az iskola hasonlóan az elmúlt  évekhez igény szerint felvállalja az adminisztrációs teendők  elvégzését. Amennyiben Önöknek megfelel, akkor saját maguk is lebonyolíthatják az átutalást. 

 

A fogadó szervezet adatai:

Obchodné meno alebo názov:

Združenie maďarských rodičov na Slovensku

Sídlo:

Vrakúň

Právna forma:

Občianske združenie

Identifikačné číslo prijímateľa / IČO/:

35626356366

 A szülőkön  kívül szívesen fogadjuk családtagok, rokonok , jószándékú ismerősök, munkatársak  felajánlását is.

 Bizakodva fordulunk tehát Önökhöz , s reméljük , hogy  igyekezetünk  minél nagyobb körben megértésre talál.  

 

            Köszönettel  az iskola minden tanulója, pedagógusa  és dolgozója nevében:

                    

                                                                         Mgr. Polácsek Mária, igazgatónő

 

Felmerülő kérdéseire az  alábbi telefonszámon adunk információt:

tel. 5523124

 

Nyékvárkony, 2011.

Vissza

Keresés

© 2011 Minden jog fenntartva.