Napközi

 

A napzi éleből...

 

    Iskolánk napközijében jelenleg 50 gyermek tölti kellemesen, hasznosan délutánjait, miközben játszik, pihen, szórakozik, és felkészül a másnapi órákra.
    Napközis csapatunk két csoportban tevékenykedik. A tanulási idő alatt a gyerekek még két csoportra osztódnak, a sikeres tanulás érdekében. Ez a megoldás sokkal humánusabb és persze praktikusabb is minden szempontból. Hiszen a csoportokban az osztás miatt nyugodtabb lett a légkör, és a gyermekek mozgástere is bővült. A napi előtanulásra is komolyabb gondot tudnak fordítani a nevelő pedagógusok, amire a szülők részéről pozitív a visszajelzés.
    Szakképzett pedagógusok foglakoznak mindkét csapattal, Szerencsés Darina, és Szeif Beáta személyében. Tavaly a csapatot Katona Denisza, majd márciustól Nagy Csilla erősítette!
    A Csipet csapat napközi a földszinten, a másik csoport az emeleten kapott helyet. Osztálytermeink hangulata barátságos, otthonos. Napközi otthonunk „A csoda bennünk van“ program elvét követi. Jókedvű kis emberkék alkotják a csapatot. A falakat a gyerekek munkája díszíti. 
    Délutánjainkat kis pihenő után tanulással folytatjuk. Előtérbe helyezzük az oldottabb légkör megteremtését. Igyekszünk levenni a szülők válláról a terhet, és a délelőtt kapott feladatokat elvégezni.
Az elsősökkel a szlovák nyelv tanulásával indítunk. Ezt követi a házi feladatok begyakorlása, leírása, majd az egyenkénti hangos olvasás gyakorlása. A második osztályosoknál ez a sorrend megfordul. Ők a házi feladat leírásával kezdik a tanulást, ezután következik a szlovák tanulása, majd az olvasás.
    Fontos feladatunknak tartjuk, hogy a gyerekek megtanulják a fokozatosság elvét. El kell érnünk, hogy a tanulók saját adottságaiknak megfelelő szinten önállókká váljanak a tanulásban, kellő feladattudatuk alakuljon ki, helyesen osztják be idejüket.
    Délutánjaink nem csak a tanulásról, leckeírásról szólnak. Nagyon sok asztali-, társas-, kreativitást fejlesztő-, építő-, konstrukciós játékunk van. A lányok szívesen játszanak a babaházzal, de ugyanakkor a mágneses, logikai játékokat is örömmel használják. Csodaszép játszóparkunk van, jó időben szívesen töltjük ott a nap hátralevő részét. A mi kis csoporjaink nagyon szeretnek rajzolni, ragasztani, színezni. Sok szép és teljes mértékben önálló munka dícséri kezünk nyomát. Kreativitásunk, fantáziánk szabadon szárnyal, és ehhez minden szükséges eszközt igyekszünk beteremteni.
    Örömmel tölt el bennünket, hogy a gyerekek boldogan jönnenk napközibe. Érzik, hogy szeretve vannak, teljes mértékben figyelünk rájuk. A szülők bizalma, a gyermekek növekvő száma a csoportban is azt bizonyítja, jól végezzük a munkánkat itt, a mi kis birodalmunkban.“     Foglalkozásaink alatt nagy hangsúlyt fektetünk a házi feladatok elkészítésére, a másnapi tanítási napra való felkészülésre. Az önálló tanulás célja, hogy valamennyi gyermek képességének megfelelő szinten készítse el feladatait. A napközi otthon felkészüléséhez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásában minden nap szóbeli konzultációt tartunk az osztálytanítókkal. Mindennapjaink szerves részét képezi a közös játék, az iskolai udvaron való kinntartózkodás, a kézműveskedés és az új ismeretek szerzése.
    Szülőkkel való kapcsolatunk jó és közvetlen, az esetleges felmerülő kéréseket, problémákat orvosoljuk, mind a szülő, mind a gyermek és a pedagógus örömére!
                                                                                    Bea, Csilla és Darina tanító nénik 
 

 

Keresés

© 2011 Minden jog fenntartva.

Készítette: Mgr. Nagy Sándor