Iskola jelene

Mottónk: Veled, érted, nem helyetted.

    Móra Ferenc Alapiskola a község egyetlen oktatási intézménye, amely alapfokú képzést nyújt tanulóinak. Fenntartója Nyékvárkony község. 2001-től jogilag önálló intézményként működik. Az iskola irányítását Mgr. Polácsek Mária igazgatónő és PaedDr. Csóka Andrea igazgatóhelyettes végzik.
    Iskolánk teljes szervezettségű, I.-IX. évfolyammal rendelkezik. 
 
    Tanulóink száma a 2019/2020-as tanévben 176. Ebből 78 tanuló alsó tagozatos, 98 pedig a felső évfolyamba jár. Diákjaink többsége nyékvárkonyi , de Egyházkarcsáról, Dunaszerdahelyről, Nádszegről, Eperjesről, Pódafáról, Madból és Bősről is utazik be hozzánk tanuló. Az iskolai klubot 69 napközis diák látogatja. Pedagóguskollektívánk 21 tagú. Oktató-nevelő munkánkat a Szlovák Köztársaság Oktatási Minisztériuma által kiadott törvények értelmében végezzük. Iskolaprogramunk az ISCED I, ISCED 2 szerint halad.
   
     Iskolánk nagy hangsúlyt fektet a tanulók szabadidejének helyes kihasználására is, s így iskolánk mellett négy csoportban működik az iskolai klub, és számos szakköri tevékenységünk is ezt szolgálja.
 
 
    Tizenhat éves hagyománnyal bír az iskolánkon működő Kikerics néptánccsoport, több, mint tíz éve készül ünnepi műsorokkal az iskola és a község rendezvényeire a Képzelgők irodalmi kör, tíz éve pedig a Dalos pacsirták énekköre. Büszkélkedünk negyedévente megjelenő iskolaújságunkkal is, ami a Miaú nevet viseli. A legkisebbek körében a Kiskukták köre, és a foci arat nagy sikert. Iskolánk két háziversenye a Tetejetlen fa magyar nyelvi és irodalmi verseny, valamint az Ez a TE napod! - tehetségkutató versenyünk is nagy népszerűségnek örvend a tanulók körében.
    A jelenlegi iskolaépületet 1961 októberében vették birtokukba a község fiataljai. Természetesen a több éve átadott épület fokozatosan bővült az idők során. A kor igényeihez igazodva a 70-es évek végén hozzáépítették a tornatermet, ami mára nagy büszkeségünkre a járás egyik legszebb és legkorszerűbb tornatermévé vált az utóbbi évek alatt.
    Különálló épületben, korszerűen felszerelt, hangulatos étkezdében fogyaszthatják el tanulóink az ebédet.
    Iskolánk szép zöld övezettel büszkélkedik, ahol - tanulóink nagy örömére – tágas játszótér található korszerű fajátékokkal felszerelve.
 

Említésre méltó korszerűsítések:

    2003 – az iskolai étterem tetőtér beépítése
    2006 – a tornaterem tetőzete, új vakolat
    2009 – az iskola teljeskörű felújítása, a játszótér bővítése
    2011 - iskolánk felvette a Móra Ferenc nevét
    2012  - 2020     - a tornaterem belső felújítása, 
                                  - az illemhelyek teljeskörű felújítása
                              -  korszerűen felszerelt kiskonyha kialakítása a sütni-főzni tanulók részére,
                                 - szaktantermek felújítása, korszerű informatikai és nyelvi szakterem
                                 - játékos folyosó kialakítása az első emeleten: babzsákok, csocsóasztal,anyagmedence, olvasósarok, pingpong asztalok
                                - dekoratív akvárium sok színes hallal
                                - tágas, gyermekbarát, korszerűen berendezett, iskolaotthonos tantermek 
 

Iskolánk értékei:

·        Gyermekközpontúság, családias légkör, kölcsönös tisztelet
·        Másság elfogadása, az emberi méltóság tisztelete
·        Jó partneri kapcsolatok ápolása (szülőkkel, intézményekkel, szakemberekkel)
·        Élethosszig tartó tanulás alapjainak megteremtése, felkészítés a továbbtanulásra
·        Idegen nyelv oktatása csoportbontásban
·        Identitástudat elmélyítése
·        Tehetséggondozás – versenyeken való megmérettetés
·        Színvonalas oktatás – nyitottság az új iránt
·        Gazdag szakköri kínálat
·        Jól felkészült, tenniakaró tantestület
·        Hagyományőrzés, népi kultúra ápolása
·        Egészséges életmódra nevelés
·        Esztétikus, tiszta,  jól felszerelt, modern tantermek
·        Mozgási - sportolási, játszási  lehetőség az iskolát körülvevő zöld övezetben,
          játszópark
·        Lehetőség a nyilvánosság tájékoztatására – iskolaújság, évkönyv, weboldal
·        Kultúrális élményszerzés (színház – könyvtárlátogatás)
·        Sízés – úszás alapjainak elsajátítása
·        Természetiskola
·        Zongoraoktatás és képzőművészeti nevelés helyben, a  Bősi Művészeti Alapiskola kihelyezett osztályaként, ill. angol nyelvű interaktív foglalkozások a dunaszerdahelyi KidsClub által
·        Étkezés, évfolyamok szerinti napközis foglalkozás biztosítása
 
 

Tisztelt Szülők, Iskolabarátok!

 
Az iskolában folyó oktató-nevelő munkáról és az egyéb iskolai rendezvényekről az osztályfőnökök, valamint az iskola igazgatósága nyújt bővebb tájékoztatást. Tevékenységeink a honlapunkon : www.nyekvarkonyialapiskola.sk is nyomon követhetők. Aktuális rovatunk tényleg aktuális! 
             
                                                                                                      Forduljanak hozzánk bizalommal!

Keresés

© 2011 Minden jog fenntartva.

Készítette: Mgr. Nagy Sándor